Stanovení radonového indexu pozemku

Metodika měření radonu pro novostavby v souladu s doporučením SÚJB a zákonem č. 263/2016 Sb.

VÍCE

Inženýrsko-geologický průzkum

Důležitý krok pro zjištění vlastností základové půdy pro návrh vhodného založení objektů.

VÍCE

Hydrogeologický průzkum

Hydrogeologický posudek je nedílnou součástí žádosti o stavební povolení, ať už se jedná o posouzení za účelem přímého vsakování srážkových vod na pozemku nebo možnosti vsakování odpadních vod s využitím domovní ČOV.

VÍCE

Vážení zákazníci, ve dnech 27.5. až 10.6. budu mít dovolenou. Na vaše zprávy budu ale ve volných chvílích rád reagovat. Děkuji za pochopení.
This is default text for notification bar