Stanovení radonového indexu pozemku

Měření radonu slouží jako podklad pro návrh a projekt preventivních opatření proti pronikání radonu z podloží.

Před zahájením stavebních prací a žádostí o stavební povolení musí mít každá novostavba a přístavba s obytnými nebo pobytovými místnostmi vhodně navrženou protiradonovou izolaci.

Více

Inženýrsko-geologický průzkum

Inženýrsko-geologické průzkumy pro posouzení geologického podloží přímo v místě budoucí stavby, které slouží k vhodnému a ekonomickému návrhu zakládání rodinných domů, bytových domů, průmyslových objektů a také liniových staveb.

více

Hydrogeologický průzkum

Hydrogeologický posudek pro návrh vsakování dešťové vody na pozemku, pro domovní ČOV a studny. Hydrodynamické zkoušky pro zjištění vydatnosti vodního zdroje.

více

Kam za vámi dorazím?

Pohybuji se po celé Moravě, ale po domluvě rád přijedu i dál

Vážení zákazníci, ve dnech 27.5. až 10.6. budu mít dovolenou. Na vaše zprávy budu ale ve volných chvílích rád reagovat. Děkuji za pochopení.
This is default text for notification bar