Stanovení radonového indexu pozemku

Měření radonu slouží jako podklad pro návrh a projekt preventivních opatření proti pronikání radonu z podloží.

Před zahájením stavebních prací a žádostí o stavební povolení musí mít každá novostavba a přístavba s obytnými nebo pobytovými místnostmi vhodně navrženou protiradonovou izolaci.

Více

Inženýrsko-geologický průzkum

Inženýrsko-geologické průzkumy pro posouzení geologického podloží přímo v místě budoucí stavby, které slouží k vhodnému a ekonomickému návrhu zakládání rodinných domů, bytových domů, průmyslových objektů a také liniových staveb.

více

Hydrogeologický průzkum

Hydrogeologický posudek pro návrh vsakování dešťové vody na pozemku, pro domovní ČOV a studny. Hydrodynamické zkoušky pro zjištění vydatnosti vodního zdroje.

více

Kam za vámi dorazím?

Pohybuji se po celé Moravě, ale po domluvě rád přijedu i dál